Βουλκάμετρο

  • LH-B Rotorless Rubber Vulcanizer

    LH-B Rubber Vulcanizer χωρίς ρότορα

    Ο βουλκανιστής LH-B υιοθετεί έλεγχο υπολογιστή (για DRICK), εισαγόμενο ελεγκτή θερμοκρασίας για ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας, έγκαιρη επεξεργασία δεδομένων και στατιστικά στοιχεία υπολογιστή, ανάλυση, σύγκριση αποθήκευσης κ.λπ., εξανθρωπισμένο σχεδιασμό, εύκολη λειτουργία, ακριβή δεδομένα.