Δοκιμαστής έκρηξης

  • DRK502 Aluminum Foil Burst Tester

    Δοκιμαστής διάρρηξης φύλλου αλουμινίου DRK502

    Ο ελεγκτής διάρρηξης φύλλου αλουμινίου DRK502 έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με την εθνική πρότυπη μέθοδο του 2015 για φαρμακευτικά υλικά συσκευασίας.Είναι ένα ειδικό όργανο για τον έλεγχο της αντοχής στη θραύση του φύλλου αλουμινίου συσκευασίας.Οι παράμετροι απόδοσης και οι τεχνικοί δείκτες του.