Κουτί χρώμα-φως

  • DRK303 Standard Light Source to Color Light Box

    DRK303 Τυπική πηγή φωτός σε έγχρωμο κουτί φωτός

    Η τυπική πηγή φωτός DRK303 χρησιμοποιείται στην οπτική αξιολόγηση της σταθερότητας χρώματος των υλικών κλωστοϋφαντουργίας, εκτύπωσης και βαφής, στεγανοποίηση αντιστοίχισης χρώματος, αναγνώριση χρωματικής διαφοράς και φθορίζουσες ουσίες κ.λπ., έτσι ώστε το δείγμα, η παραγωγή, η ποιοτική επιθεώρηση.