Τύπος Ανιχνευτής διείσδυσης παθογόνων που μεταδίδονται στο αίμα

  • DRK-1000A Type Anti-blood-borne Pathogen Penetration Tester

    Ελεγκτής διείσδυσης παθογόνων τύπου DRK-1000A

    Στοιχεία δοκιμής: Δοκιμή διείσδυσης έναντι παθογόνων που μεταδίδονται στο αίμα Αυτό το όργανο είναι ειδικά σχεδιασμένο για τον έλεγχο της διαπερατότητας του ιατρικού προστατευτικού ρουχισμού έναντι του αίματος και άλλων υγρών.Η μέθοδος δοκιμής υδροστατικής πίεσης χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ικανότητας διείσδυσης των υλικών προστατευτικών ενδυμάτων έναντι ιών και αίματος και άλλων υγρών.Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της διαπερατότητας του προστατευτικού ρουχισμού στο αίμα και τα σωματικά υγρά, τα παθογόνα του αίματος (ελεγμένο με αντιβιοτικό Phi-X 174), το συνθετικό αίμα κ.λπ.