Ελεγκτής απόδοσης συσκευασίας

  • DRK501 Medical Packaging Performance Tester

    Δοκιμαστής απόδοσης ιατρικής συσκευασίας DRK501

    Ο ελεγκτής απόδοσης ιατρικής συσκευασίας DRK501 υιοθετεί σύγχρονες έννοιες μηχανικού σχεδιασμού και αρχές εργονομίας σχεδιασμού, χρησιμοποιεί προηγμένες μεθόδους ελέγχου συνδυασμένου λογισμικού και υλικού και διαθέτει έξυπνες λειτουργίες ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων.