Λιποδιαλυτικός δείκτης

  • DRK208B Melt Index Meter

    Μετρητής δείκτη τήξης DRK208B

    Ο μετρητής ροής τήγματος της σειράς DRK208 είναι ένα όργανο που χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό των ιδιοτήτων ροής των θερμοπλαστικών πολυμερών σε κατάσταση ιξώδους ροής.Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του ρυθμού ροής μάζας τήγματος (MFR) και του ρυθμού ροής όγκου τήγματος (MVR) των θερμοπλαστικών ρητινών.Χαρακτηριστικά Ο μετρητής παροχής τήξης της σειράς DRK208 έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα εθνικά και διεθνή πρότυπα.Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα διαφόρων μοντέλων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και έχει τα πλεονεκτήματα του απλού...
  • DRK208A Melt Index Meter

    Μετρητής δείκτη τήξης DRK208A

    Ο μετρητής δείκτη τήγματος DRK208A χαρακτηρίζει τις ιδιότητες ροής των θερμοπλαστικών πολυμερών σε κατάσταση ιξώδους ροής και χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του ρυθμού ροής μάζας τήγματος (MFR) και του ρυθμού ροής όγκου τήγματος (MVR) των θερμοπλαστικών ρητινών.Χαρακτηριστικά Ο μετρητής παροχής τήξης της σειράς DRK208 έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα εθνικά και διεθνή πρότυπα.Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα διαφόρων μοντέλων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και έχει τα πλεονεκτήματα της απλής δομής, της βολικής λειτουργίας, ενός...