Θερμοστεγανοποιητικός ελεγκτής

  • DRK133 Heat Seal Tester

    Δοκιμαστής θερμικής σφράγισης DRK133

    Ο ελεγκτής θερμικής σφράγισης DRK133 χρησιμοποιεί τη μέθοδο σφράγισης θερμικής πίεσης για τον προσδιορισμό της θερμοκρασίας θερμοσφράγισης, του χρόνου θερμοσφράγισης, της πίεσης θερμικής σφράγισης και άλλων παραμέτρων υποστρωμάτων πλαστικής μεμβράνης, εύκαμπτων σύνθετων μεμβρανών συσκευασίας, επικαλυμμένου χαρτιού και άλλων σύνθετων μεμβρανών θερμοσφράγισης.Τα θερμοσυγκολλητικά υλικά με διαφορετικά σημεία τήξης, θερμική σταθερότητα, ρευστότητα και πάχος θα παρουσιάζουν διαφορετικές θερμοσυγκολλητικές ιδιότητες και οι παράμετροι της διαδικασίας σφράγισής τους μπορεί να διαφέρουν πολύ.DRK133 hea...