Κατακόρυφος ελεγκτής αντοχής στη φλόγα

  • DRK-07C 45° Flame Retardant Tester

    DRK-07C Δοκιμαστής επιβραδυντικού φλόγας 45°

    Το DRK-07C (μικρό 45º) επιβραδυντικό φλόγας ελεγκτής απόδοσης χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του ρυθμού καύσης των υφασμάτων ρούχων προς την κατεύθυνση των 45º.Αυτό το όργανο ελέγχεται από μικροϋπολογιστή και τα χαρακτηριστικά του είναι: ακρίβεια, σταθερότητα και αξιοπιστία.
  • DRK-07C 45° Flame Retardant Tester

    DRK-07C Δοκιμαστής επιβραδυντικού φλόγας 45°

    Το DRK-07C (μικρό 45º) επιβραδυντικό φλόγας ελεγκτής απόδοσης χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του ρυθμού καύσης των υφασμάτων ρούχων προς την κατεύθυνση των 45º.Αυτό το όργανο ελέγχεται από μικροϋπολογιστή και τα χαρακτηριστικά του είναι: ακρίβεια, σταθερότητα και αξιοπιστία.